KORONKA - BOBOWA
Jankowa 9
38-350 Bobowa
e-mail: koronka@bobowa.pl
e-mail: koronkabobowa@gmail.com

Telefony kontaktowe:+48 018/35 14 064
+48 0/504 201 360

Nowa siedziba Spółdzielni:

38-350 Bobowa
ul. Węgierska 25